top of page

Apoštolská církev – Praha Štěrboholy

Dobrá zpráva

DZ_Illustration_03_Kreslicí_plátno_1.p

Slovo pro rok 2023

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek,

aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 

1. Petr 1:6,7

Bible

About

Tady se

scházíme

bottom of page